Kernwaarden


De vier kernwaarden in de bedrijfsvisie van RCSA zijn kwaliteit, flexibiliteit, klantgerichtheid en innovativiteit, waarmee RCSA er naar streeft haar cliënten van een hoogwaardige dienstverlening te voorzien en op basis hiervan een langdurig samenwerkingsverband aan te gaan.

Kernwaarde kwaliteit
De kernwaarde kwaliteit wordt bekrachtigd door de nadruk die binnen RCSA wordt gelegd op het niveau van dienstverlening middels de inzet van professionele, gemotiveerde en goed opgeleide en getrainde beveiligingsprofessionals. Het personeelsbestand van RCSA bestaat uit beveiligingsprofessionals die ruime ervaring hebben opgedaan in diverse beveiligingsdisciplines. Op basis van deze opgedane ervaring, aangevuld met interne trainingen en cursussen op het gebied van veiligheid, heeft RCSA de beschikking over een personeelsbestand waaruit op basis van de voor de opdracht specifiek gewenste criteria een passende keuze kan worden gedaan.

Kernwaarde flexibiliteit
De kernwaarde flexibiliteit biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om op basis van de, voor haar van belang zijnde, ontwikkelingen in samenwerking met RCSA passende maatregelen te treffen inzake deze ontwikkelingen. In een continue veranderende omgeving kunnen (on)bekende factoren leiden tot de wens bij de opdrachtgever om de gewenste dienstverlening aan te passen. Middels directe communicatielijnen is de opdrachtgever in staat om op zeer korte termijn in contact te treden met RCSA en daar waar gewenst in samenspraak te komen tot een herziende invulling van de dienstverlening. Daar de beveiligingsprofessionals van RCSA ingesteld zijn op deze flexibiliteit is er de mogelijkheid binnen de bedrijfsvoering van RCSA gecreëerd om ook daadwerkelijk korte termijninvulling te geven aan veranderende inzetaanvragen.

Kernwaarde klantgerichtheid
De kernwaarde klantgerichtheid onderschrijft de transparante werkwijze middels welke RCSA haar dienstverlening vorm geeft. De duidelijke en eenduidige informatieverstrekking jegens de opdrachtgever vormt hierin een belangrijk element, wat tevens versterkend werkt inzake het vertrouwen bij opdrachtgever in RCSA. Zo heeft RCSA binnen haar bedrijfsvoering gekozen voor een webbased planning tool, zijnde Usemate, wat de mogelijkheid geeft om de opdrachtgever, middels een eigen inlogmogelijkheid, direct toegang te verschaffen tot de operationele planningsomgeving. Hierdoor heeft de opdrachtgever altijd inzicht in de toekomstige werkzaamheden en de daarbij geplande beveiligers. Tevens heeft de opdrachtgever direct toegang tot aanvullende opdrachtinformatie zoals gepubliceerd in de webbased planning tool, waarmee de communicatie tussen RCSA en haar beveiligingsprofessionals inzake de opdracht geheel transparant is.

Kernwaarde innovativiteit
De kernwaarde innovativiteit komt voort uit de visie binnen RCSA dat methodieken en technologieën de dienstverlening verder kunnen verbeteren en ondersteunen. Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd om aan de behoeften en wensen van de opdrachtgever optimaal invulling te geven en mee te denken met de klant inzake het optimaal vormgeven van een passende dienstverlening. Zo maakt RCSA gebruik van up to date technologieën om de informatieverstrekking jegens opdrachtgever vorm te geven. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan technologieën inzake het ontwikkelen van opdracht specifieke app’s om de opdrachtdata op gestructureerde wijze vast te leggen en te communiceren. Daarnaast zijn de ontwikkelingen op technologisch gebied dusdanig vergaand dat wordt bekeken op welke wijze de integratie van genoemde technologieën in de dienstverlening middels manbeveiliging kan leiden tot een effectieve en efficiënte dienstverlening voor de cliënten.