Evenement beveiliging


Bij evenement beveiliging moet worden gedacht aan toegangscontrole en visitatie, evenementen surveillance, verkeersregelaars, gastheren en brandwachten. Door het verrichten van regelmatige controlerondes in en rond de evenementenlocatie en het signaleren van onregelmatigheden worden alle, voor het evenement, vitale ruimtes gecontroleerd.

Er wordt tijdens deze rondes gelet op alles wat het evenement, haar personeel en haar bezoekers schade kan berokkenen en (beginnende) onregelmatigheden kunnen in de kiem worden gesmoord. Ook het uitvoeren van onder andere toegangscontrole, visitatie en fouilleren, het ontvangen en registreren van bezoekers en het beantwoorden van de vragen van bezoekers behoort tot de taken.