(Lucht)Haven beveiliging


Bij (lucht)haven beveiliging moet worden gedacht aan beveiliging-, portiers- en/of receptiediensten bij een (lucht)haven. Door het verrichten van regelmatige controlerondes in en rond de (lucht)haven en het signaleren van onregelmatigheden worden alle, voor de (lucht)haven, vitale ruimtes gecontroleerd.

Er wordt tijdens deze rondes gelet op alles wat de (lucht)haven, haar personeel en haar bezoekers schade kan berokkenen en (beginnende) onregelmatigheden kunnen in de kiem worden gesmoord. Ook het uitvoeren van onder andere toegangscontrole, visitatie en fouilleren, het ontvangen en registreren van bezoekers en het beantwoorden van de vragen van bezoekers behoort tot de taken.